Sjekklisterapport

En sluttrapport av utført(e) sjekkliste(r) knyttet til en utført arbeidsoppgave i et gitt byggebrosjekt.