Sertifisering

Sertifisering er en formalisert form for evaluering som skal lede til utstedelse av et sertifikat eller merkeordning. Den utføres for en person, organisasjon eller et produkt