ROT

Forkortelse for rehabilitering, oppussing og tilbygg,