ROS-matrise

En risiko og sårbarhetsanalyse som brukes for å kartlegge risikoer.