Risikoverdi

En verdi på en gitt risiko som tilsier om den er ufarlig, farlig eller ekstremt farlig.