Risikofylte arbeidsoperasjoner

Alle arbeidsopperasjoner som inneholder risiko og har behov for en SJA.