Produktdokumentasjon

Alle byggevarer skal ha tilstrekkelig produktdokumentasjon før de brukes i byggverk. Det er ikke store forskjeller mellom produktdokumentasjon av CE-merkede og ikke CE-merkede byggevarer.