Planleggingsfasen

Planleggingsfasen dreier seg om å bruke tid på å samle inn erfaringsdata fra tidligere prosjekter, definere forutsetninger og bruke prosjektteamets kunnskaper til å anslå varighet og identifisere viktige avhengigheter i tidsplanen. En prosjektplan skal beskrive hva som kreves av et prosjekt for at målene skal nås.