Personskade med fravær

Personskade med fravær defineres som arbeidsrelatert skade, som har ført til fravær ut over skadedagen (egen- meldt og eller sykemeldt).