Personopplysningsloven

Lov om behandling av personopplysninger er en norsk lov som utgjør den viktigste rettskilden innen beskyttelse av personvern. Loven gir generelle bestemmelser om behandling av personopplysninger, dvs. opplysninger som direkte eller indirekte kan knyttes til en fysisk person.