NOBB

NOBB er en felles varedatabase for byggevarer, og fungerer som en informasjonskanal mellom leverandører/produsenter og grossister/detaljister.