Løsemidler

Løsemidler er kjemiske stoffer som løser opp andre stoffer og lett fordamper.