Lean

Strømlinjeformet produksjon eller veltrimmet produksjon betegner en produksjonsmetodikk for fremstilling av varer og tjenester. Begrepet er hentet fra ledelsesteori og kom i bruk på 1990-tallet.