Lærlingordning

Bedrifter som ønsker å ta inn lærlinger, praksisbrevkandidater, lærekandidater eller kandidater for fagbrev på jobb, må søke om godkjenning som lærebedrift og få godkjent den enkelte kontrakten før tilskudd kan gis