Kvalitetsrevisjon

Kvalitetsrevisjon er en gjennomgang eller gransking med henblikk på kvalitet.