Kvalitetsledelse

Kvalitetsledelse handler om å sikre at tjenesten, produktet eller leveransen til en bedrift er i henhold til kravene, sånn at kunden eller sluttbrukeren blir fornøyd.