Kvalitetsforbedring

Kvalitetsforbedring er en kontinuerlig prosess som omhandler forbedring av alle ledd i en virksomhet eller arbeidsprosess.