Kvalitetsfeilkostnad

Kvalitetskostnader er kostnader pådratt for å sikre at et selskaps produkter og tjenester holder den kvalitet som selskapet har spesifisert og kunden forventer. Slike kostnader kan oppstå i alle ledd av en produksjonsprosess, og de kan slå ut i alt fra bagatellmessige kostnader til beløp som kan velte en hel bedrift.