Koordinator for utførelse

Valgt person som skal følge opp utførende arbeid i et prosjekt.