Kompetanse

Kompetanse, eller det å være kompetent, refererer i dagligspråk til kvalifikasjon, «dyktighet til noe», «å kunne noe» eller «å være i stand til».