Klargjørende rengjøring

Systematisk rengjøring av alle flater.