Kjøregodtgjørelse

Når ansatte bruker egen bil i tjeneste for arbeidsgiver, er det vanlig å få betalt bilgodtgjørelse (kjøregodtgjørelse).