Kjørebok

Kjørebok er en dokumentasjon av kjøring med f. eks. en bil, snøscooter eller andre kjøretøyer.