Kjemiske produkter

Produkt(er) dannes i kjemiske reaksjoner når reaktanter blir forbrukt. Produkter har lavere (fri) energi enn reaktantene og blir produsert i reaksjonen i henhold til termodynamikkens andre lov.