Kjemikalieinformasjon

Informasjon om bruk av kjemikalie, og farer ved kjemikalie og innhold.