KFK-gasser

Et klorfluorkarbon, forkortet KFK, er en fullstendig fluor- og klor-basert halogenering av et hydrokarbon. Disse stoffene har vært svært populære som kuldemedier på grunn av ingen giftighet og høy stabilitet. De har også vært brukt som rensemiddel og drivmiddel i spraybokser