Jordskifterettene

Jordskifterettene arbeider med saker som behandles etter jordskifteloven. De er en problemløser for tvister knyttet til fast eiendom og rettigheter til eiendommer. Avgjørelser kan ankes tl lagmannsretten.