ISO-standard

Den internasjonale standardiseringsorganisasjonen, er en internasjonal standardiseringsorganisasjon som utgir standarder innenfor en rekke områder.