Integrasjoner

Integrasjon betyr sammenslutning av enheter til en større enhet, eller til et nært samarbeid.

For vår del betyr det andre systemer som vår løsning "snakker med" slik at du slipper dobbeltarbeid og feil.

Eksempel: Du har Tripletex som regnskapssystem, og du registrerer timer på en kunde og et prosjekt i Svenn. Med vår Tripletex-integrasjon synkroniseres dataen automatisk mellom systemene, så alt er klart når du skal fakturere eller kjøre lønn.

Les mer: Integrasjoner i Svenn