Innleid

En innleid arbeidstaker er ansatt hos en arbeidsgiver ("utleiebedriften"), men leies - for en kortere eller lengre periode - ut til en annen virksomhet ("innleiebedriften") for å utføre arbeid under innleiebedriftens ledelse og instruksjon.