HMS-kort

HMS-kort, populært kalt byggekort eller renholdskort, er påkrevd for de som jobber i renholdsfirma eller på bygge- og anleggsplasser.

Kortene skal vise hvem den ansatte er og hvilken bedrift de jobber for.

For å få HMS-kort, må både arbeidsgiver og arbeidstaker være oppført i flere registre.