Håndverkertjenesteloven

Håndverkertjenesteloven gjelder i de fleste tilfeller der en håndverker inngår en avtale med en forbruker om et håndtverkoppdrag.

Nærmere bestemt gjelder loven for avtaler eller oppdrag om visse tjenester slik som reparasjoner, vedlikehold, installasjoner, ombygging o.l., som inngås mellom tjenesteytere og forbrukere.