Godkjent for ansvarsrett

Virksomhet som har tilstrekkelig med formell faglig kompetanse, utdanning og erfaring for å utføre en type arbeid.