GDPR (General data protection regulation)

Personvernforordningen er en lov EU har vedtatt. Den blir også kalt GDPR, som står for "general data protection regulation".