Fremdriftsplan

En fremdriftsplan er en oversikt over det arbeidet du planlegger å utføre, altså en kort og skjematisk beskrivelse over de forskjellige arbeidsoppgaver.