Fraværsskadefrekvens

Antall personskader med fravær per mill. arbeidede timer.