Forhåndsmelding

Det skal sendes inn en forhåndsmelding om bygge- og anleggsarbeid senest én uke før arbeidet starter. Dette gjelder midlertidig eller skiftende arbeid som vil vare utover 15 virkedager, eller at den forventede arbeidsmengden vil overstige 250 dagsverk.