FDV (Forvaltning, drift og vedlikehold)

Dokumentasjon for forvaltning, drift og vedlikehold (FDV) i byggteknisk forskrift (TEK17).