FDV (Forvaltning, drift og vedlikehold)

FDV står for "Forvaltning, Drift og Vedlikehold" og er en viktig fase innenfor bygg- og anleggsbransjen. Det refererer til de aktivitetene og prosessene som involverer håndtering, drift og vedlikehold av et byggverk eller anlegg etter at det er ferdigstilt og overlevert fra entreprenøren til byggherren eller eiendomsforvalteren.

FDV-fasen tar sikte på å sikre at bygget eller anlegget fungerer optimalt, oppfyller de forutsetninger og krav som er satt, og opprettholder sin funksjonalitet og verdi over tid.

Her er noen nøkkelaspekter ved FDV:

Forvaltning

Dette omfatter administrativ og økonomisk styring av bygget eller anlegget. Det innebærer blant annet utarbeidelse og oppdatering av dokumentasjon, kontraktsstyring, budsjettplanlegging, leieavtaler, forsikringer, rapportering og generell administrasjon.

Drift

Dette omfatter de daglige aktivitetene for å opprettholde og sikre normal drift av bygget eller anlegget. Det kan omfatte fasilitetsstyring, energistyring, sikkerhetssjekker, renhold, avfallshåndtering, inspeksjoner, brukerstøtte og generell oppfølging av bygningens funksjonalitet.

Vedlikehold

Dette omfatter rutinemessige vedlikeholdsaktiviteter for å sikre at bygget eller anlegget holdes i god stand. Det kan inkludere planlagt vedlikehold, reparasjoner, inspeksjoner, utskiftning av utstyr eller komponenter, oppdatering av systemer, og tiltak for å forhindre eller håndtere skader eller nedbrytning.

Formålet med FDV er å sikre at bygget eller anlegget fungerer optimalt, opprettholder sin verdi over tid, oppfyller brukernes behov, og overholder relevante forskrifter og krav.

En effektiv FDV-prosess bidrar til å forlenge levetiden til eiendommen, redusere driftskostnader, sikre en trygg og komfortabel arbeids- eller bruksmiljø, og opprettholde verdien av eiendommen.

FDV kan utføres internt av eiendomsforvaltere eller "outsources" til spesialiserte tjenesteleverandører som har kompetanse innenfor forvaltning, drift og vedlikehold av bygg og anlegg. God planlegging og oppfølging i FDV-fasen bidrar til å sikre et vellykket og bærekraftig bygg- eller anleggsprosjekt.