Farlige stoffer og stoffblandinger

Farlige stoffer — enhver væske, gass eller fast stoff som utgjør en risiko for arbeidstakernes helse eller sikkerhet - finnes på praktisk talt alle arbeidsplasser.