Farlige forhold

Aktiviteter innenfor arbeid som har høy sannsynlighet for ulykke mot menneske, miljø eller materiell.