Fareklasser

Farlig gods er inndelt i forskjellige fareklasser (9 klasser) ut fra stoffet eller gjenstandenes egenskaper og hovedfare.