EU-direktivene

Et direktiv er en rettsakt som fastsetter et mål som landene skal oppnå.