Ergonomi

Læren om den mest skånsomme måten å utføre arbeid på.