Endringsmelding

Ordet endringsmelding brukes likevel som en felles betegnelse for forskjellige av de typene meldinger, varsler og krav som standardene har bestemmelser om. Når byggherrene mottar disse endringsmeldingene må de være ekstra på vakt for å reagere riktig på meldingene.