EN ISO 9001

ISO 9000 er en samling standarder for kvalitetsstyring.

Les mer: Hva er ISO-9001