Dokumentasjon

En skriftlig bekreftelse eller illustrasjon på at krav ihht. plan- og bygningsloven eller i medhold av plan- og bygningsloven er ivaretatt.