DiBK - Direktoratet for byggkvalitet

Direktoratet for byggkvalitet er et norsk direktorat som forvalter det bygningstekniske regelverket, fører tilsyn med regler om dokumentasjon av byggevarers egenskaper og driver ordningen for sentral godkjenning av foretak etter plan- og bygningsloven.

Les også: Sentral godkjenning - Hva kreves for å bli godkjent (gratis sjekkliste)