CRM (Customer Relationship Management)

CRM står for "Customer Relationship Management" og er en teori innenfor markedsføring som betyr styring gjennom blant annet å definere kundenes behov og tilby et produkt eller en tjeneste som tilfredsstiller dette behovet.