CE-merking

CE er en forkortelse for "Conformité Européenne".

Bokstavene CE brukes som merke i en spesiell grafisk utforming. En del elektrisk utstyr, verneutstyr og byggeprodukter skal ha et slik merke. Merket er produsentens garanti for at alle direktiver som har med sikkerhet å gjøre, er oppfylt