Byggvareforordningen

Byggevareforordningen fastsetter regler for omsetning og tilsyn av CE-merkede byggevarer.